phone +420-466-414-329
email vanac.chirurgie@seznam.cz

Naše chirurgické pracoviště

Naše chirurgická pracoviště bylo založeno v roce 2004 v Pardubicích a během let se postupně její činnost rozšířila  o působení v Lázních Bohdanči a v Chrudimi. Toto zdravotnické zařízení se zaměřuje především na léčbu poranění a onemocnění  pohybového aparátu, ale také poskytuje péči sportovcům z různých odvětví. Lékaři pracující v našich ambulancích vykonávají nebo vykonávali funkce lékařů klubových a reprezentačních výběrů   a to především v ledním hokeji a kopané.  S těmito  týmy pak získali mnoho různých ocenění a titulů (např. 3x titul mistrů  ČR s HC Pardubice, 1x titul mistrů světa z Vídně 2005 s národním týmem ČR v ledním hokeji a mnoho dalších).

Provoz v našem zdravotnickém zařízení probíhá v jednotlivých ambulancích a dále pak na operačních sálech. Ambulance jsou v Pardubicích, Lázních Bohdaneč a Chrudimi,  operace  v režimu jednodenní chirurgie provádíme v Pardubicích a výkony vyžadující následnou krátkodobou hospitalizaci pak v Chrudimské nemocnici a.s. V režimu jednodenní chirurgie provádíme především artroskopické výkony na pohybovém aparátu a  náročné osteosyntetické či rekonstrukční chirurgické výkony jsou prováděny v Chrudimi.

Od roku 2014 spolupracujeme s firmou Celthera s.r.o. se sídlem v Brně vi léčbě postižení pohybového aparátu metodou přenosu tzv. kmenových buněk a tyto výkony jsou potom prováděny v sídle firmy, Vienna point, Vídeňská ulice, Brno.

Nedílnou součástí činnosti v našich chirurgických ambulancích je vypracování soudně znaleckých posudků v odvětví chirurgie, obor úrazová chirurgie.

Pro klienty

Spektrum ambulantních výkonů:

Fotogalerie

Kontakt

Chirurgická ambulance, poradna pro sportovce

Rokycanova 2798, Pardubice 530 02 , tel. 466 414 329, e-mail: vanac.chirurgie@seznam.cz

Chirurgická ambulance, poradna pro sportovce

Na Lužci 718, L. Bohdaneč 533 41, tel. 466 921 559, vanac.chirurgie@seznam.cz

Poradna pro sportovce

Chrudimská nemocnice a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim, tel. 469 653 111

Sonvisc-One
OGY1Ym