phone +420-466-414-329
email vanac.chirurgie@seznam.cz

Pro klienty

Metoda léčby postižení pohybového aparátu kondiciovanou krevní plazmou (ACP)

Jde o  tzv. biologický typ  léčby, který využívá autologní neboli tělu vlastní speciálně upravenou krevní plasmu. Přesný název je ACP Double Syringe System americké firmy Arthrex. Jde o neoperační metodu léčby onemocnění a úrazů pohybového aparátu. Její jedinečnost spočívá ve využití hojivého potenciálu specifických bílkovin, cytokinů neboli růstových faktorů (GFs), přítomných v krevní plasmě „vlastního těla“ - v krevních destičkách.

Princip: Krevní destičky (trombocyty) jsou malé buněčné fragmenty, které se mimo jiné významným způsobem podílejí na složitém procesu hojení. Za fyziologických okolností kolují v krvi v inaktivním stadiu. Při porušení cévní stěny přicházejí do kontaktu s buňkami tkání, shlukují se, aktivují a v místě postižené tkáně uvolňují specifické bílkoviny- tzv. růstové faktory, které iniciují proces regenerace a reparace na buněčné úrovni a působí protizánětlivě.

Ve tkáních pohybového aparátu (vazy, šlachy, svalové úpony, chrupavka) lze tento fyziologický hojivý a regenerační efekt navodit přímou injekční aplikací upravené krevní plasmy (zbavené červených a bílých krvinek) s koncentrovaným  množstvím aktivovaných krevních destiček.

Indikace k léčbě metodou ACP

  1. Degenerativní změny velkých kloubů
  2. Úponové bolesti šlach
  3. Bolesti patních kostí
  4. Stav po operacích a úrazech pohybového aparátu

Postup léčby metodou ACP

Před odběrem krve doporučujeme

  • 24 hodin před odběrem dietní režim (nejíst tučná a mastná jídla, nevhodné jsou alkoholické nápoje), je nutné dodržovat pitný režim — dostatečné zavodnění cca 2–2,5 litru tekutin za den (ne džusy apod., lépe neslazený čaj, minerálka, voda).
  • 5 hodin před odběrem nejíst, je vhodné vypít dostatek tekutin (neslazený čaj, voda!).

Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 10 ml žilní krve zpravidla z oblasti loketní kloubní jamky do speciálního odběrového setu. Tato krev se v tomto setu následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve již s aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává systémem Arthrex ACP™ DSS po odběru přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádaná jiná manipulace.

Metoda léčby postižení pohybového aparátu buňkami SVF (tzv. kmenovými buňkami)

Společnost Cellthera, s.r.o. provedla v letech 2010 až 2013 u pacientů trpících OA kontrolovanou studii  individuální buněčné terapie s využitím originální

buněčné technologie. Tato technologie je založena na odběru tukové tkáně pomocí tumescenční liposukce a následné izolaci buněk stromální vaskulární frakce

(SVF), která  obsahuje 500 krát větší množství mezenchymálních kmenových buněk v porovnání se stejným objemem kostní dřeně. Proto je tuková tkáň považována za vynikající zdroj kmenových buněk s obrovským regeneračním potenciálem. Tuková tkáň je navíc bohatá na endoteliální prekurzory, pericyty, regulační T lymfocyty a makrofágy, které mohou rovněž přispět k regeneraci poškozených tkání.

Kmenové buňky jsou primární nediferencované buňky, které mají schopnost přeměnit se (diferencovat) na jakýkoliv jiný typ buněk lidského těla. Mají tedy schopnost vytvářet nové buňky a opravovat poškozené nebo opotřebované části orgánů a tkání v těle. Zároveň mohou obnovovat samy sebe. 

Indikace k léčbě metodou SVF

  1. Osteoartroza
  2. Úrazové postižení  pohybového aparátu (klouby, svaly, šlachové úpony)
  3. Degenerativní změny pohybového aparátu

Postup léčby kmenovými buňkami

Nejlépe dostupná je tuková tkáň v oblasti břicha, podbřišku a na hýždích. Lze ji snadno získat šetrným odsáním v lokálním znecitlivění – tzv. miniliposukcí. Pro ošetření jednoho velkého kloubu (nebo několika malých kloubů) se odebírá asi 50 ml podkožního tuku, pro léčbu 2 kloubů asi 100 ml atd. Z tohoto lipoaspirátu se speciálním postupem separují buňky stromální vaskulární frakce obsahující kmenové buňky a poté jsou aplikovány do blízkosti postiženého místa. Jedná se o nenáročný ambulantní a zpravidla jednorázový výkon, který je vhodný i pro vyšší věkové skupiny pacientů. 

Před výkonem

Týden před výkonem a 6 týdnů po výkonu omezte na minimum příjem alkoholu, snižuje hojivý potenciál a účinnost buněk SVF. Posledních 24 hodin před aplikací doporučujeme pitný režim s příjmem 2-3 litrů nealkoholických tekutin, z toho poslední půllitr dvě hodiny před výkonem. Posledních 24 hodin nekonzumujte žádné tučné potraviny a mléčné nápoje. Poslední jídlo konzumujte nejpozději 3 hodiny před výkonem. Před léčbou je vhodné dočasně vysadit protizánětlivé léky - nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Aulin, Voltaren atd.).

U warfarinizovaných pacientů je nutné krátkodobé převedení na léčbu nízkomolekulárním heparinem. Před zahájením léčby obdržíte k podpisu Informovaný souhlas pacienta, kde jsou shrnuty veškeré informace o postupu léčby buňkami SVF.

Po výkonu

Po odběru tukové tkáně bývá několikadenní mírná bolestivost v místě miniliposukce. Někdy se objevuje hematom, který se vstřebá do několika dnů. V místě aplikace kmenových buněk může být přechodné zvýšení bolesti, omezení hybnosti, otok tkání či kloubu několik hodin, vyjímečně několik dní. K léčebnému efektu dochází asi do šesti týdnů a následně. Po výkonu nebývá třeba pracovní neschopnosti, nebývá nutné omezit běžné denní aktivity a zaměstnání. První 2 dny po zákroku je doporučena běžná denní aktivita bez větší fyzické námahy. Po 10-12 dnech je možno lehké cvičení bez zátěže po dobu 6 týdnů. Po aplikaci kmenových buněk 4-6 týdnů tedy není vhodná zvýšená fyzická námaha a sportovní aktivita. Nadměrná zátěž v této době může mít za následek neúplné hojení ošetřené tkáně. Pravidelné kontroly po aplikaci kmenových buněk provádíme 1.,3.,6. a 12. měsíc po aplikaci kmenových buněk.

Kontakt

Chirurgická ambulance, poradna pro sportovce

Rokycanova 2798, Pardubice 530 02 , tel. 466414329, e mail : vanac.chirurgie

Chirurgická ambulance, poradna pro sportovce

Na Lužci 718, L. Bohdaneč 533 41, tel. 466921559, e mail: vanac.chirurgie

Poradna pro sportovce

Chrudimská nemocnice a.s. , Václavská 570, 537 27 Chrudim, tel. 469 653 111

Sonvisc-One
ZTQyOD